Zero-waste met maximale veiligheid

Met de grondstoffen die we inzamelen bij onze leveranciers uit de vlees- en levensmiddelensector produceert onze  bio-vergistingsinstallatie omgerekend genoeg energie voor bijna vierduizend Belgische huishouden.

Zo verduurzamen we de levensmiddelenketen van onze lokale leveranciers op basis van een zero-waste principe. Dit betekent dat alle eindproducten een nuttige en daarmee duurzame toepassing krijgen.

Zo zetten we de energie in voor het productieproces op de locatie. Daarmee beperken we de CO2-uitstoot en de benodigde energie aanzienlijk. Tegelijkertijd krijgen reststromen uit de agrifoodketen een veilige eindbestemming binnen wettelijke kaders.